آموزش هاراهنمایی وردپرسی💡

تنظیم نمادک وردپرس

نمادک وردپرسی

تنظیم نمادک وردپرس

شما برای تغییر نمادک مراحل زیر را طی کنید.

تنظیم نمادک سایت

1.برای تنظیم نمادک یا favicon باید به قسمت       نمایش——–> سفارش سازی——>      بروید…..

تنظیم نمادک وردپرس

2.بعد از کلیک روی      سفارش سازی———–>روی———–> هویت سایت کلیک کنید.

3.بعد کلیک روی هویت سایت پایین صفحه————>انتخاب آیکون سایت_کلیک کنید
نکته :اکر از قبل عکسی داشته اید باز هم پایین صفحه گزینه______> تغییر تصویر کلیک کنید.

                                       تنظیم نمادک سایت

                                               

4. و بعد از انتخاب عکس و اتمام کار هایتان روی کلید انتشار کلیک کنید..

5.و تمام نمادک یا faviconشما ساخته و یاهم تغییر کرد.

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا